Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry tiedottaa!

LATTIAN- JA SEINÄNPÄÄLLYSTELIITTO RY TOIVOO MALTTIA MUOVIMATTOUUTISOINTIIN

Rakennusalan ammattilehdissä ja eri medioissa on kirjoitettu suurten rakennuskonsernien toistaiseksi pitäytyvän muovimattojen asennuttamisesta asuintiloihin. Perusteena on epäily, että niistä haihtuisi sisäilmaan ei toivottuja yhdisteitä (esim. 2-etyyli 1-heksanoli).

Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry:n muovipäällysteitä edustavat jäsenyritykset haluavat muistuttaa siitä tosiasiasta, että muovisia lattianpäällysteitä on asennettu pelkästään Suomeen kymmeniä miljoonia neliömetrejä ilman minkäänlaisia ongelmia.

Kaikissa lattianpäällystysasennuksissa aluslattian kosteus on määräävä tekijä niin työn onnistumisen kuin käyttökohteen elinkaaren osalta. Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry ja Betonikeskus ry ovat yhdessä julkaisseet Betonilattiarakenteiden kosteudenhallinta ja päällystäminen -kirjan. Kirja esittelee yhtenäiset, eri osapuolten hyväksymät ohjeet betonilattioiden päällystämiseksi. Julkaisu antaa päällystettävälle betonialustalle kosteusraja-arvot, ohjeistaa oikeaan mittaamiseen sekä korostaa olosuhteiden merkitystä rakentamisvaiheessa.

Tampereen teknillinen yliopisto on helmikuussa 2017 aloittanut tutkimushankkeen selvittääkseen syitä muovipäällysteisten lattiarakenteiden ongelmiin. Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry ja alan materiaalivalmistajat osallistuvat tutkimukseen rahoittajana ja toivovat, että ongelmien synty voitaisiin ratkaista puolueettoman tutkimuksen avulla.

Useiden kaupunkien rakennusvalvontaviranomaiset ovat tehneet päätöksen Kuivaketju 10 -järjestelmän käyttöön ottamisesta. Kyseisen järjestelmän etu on kosteuskoordinaattorin nimeäminen rakentamisprojektiin. Tämä varmistaa laadukkaan ja turvallisesti suoritetun päällystämisen toteutumisen. Rakennuttaja varmistuu siitä, että päällystettävän alustan kuivuminen on varmistettu ja noudattaa päällysteelle asetettuja vaatimuksia.

Muovipäällysteet ovat ehdottomasti turvallisia lattianpäällysteitä, kun vaaditut asennusolosuhteet toteutuvat ja käytössä ovat kullekin tuotteelle suositellut kiinnitysaineet ja menetelmät.